2017-03-20: "Kroppskontakt är livets nektar"

Copyright 2002: Aljo Weijl / Rörelsefunktionalitet