2018-05-30: Anpassning av siten till GDPR

Copyright 2002: Aljo Weijl / Rörelsefunktionalitet